Łączniki przemysłowe w Food Truckach

Łączniki przemysłowe w food truckach, spełniając wszystkie wymienione poprzednio zadania, różnią się od łączników instalacyjnych mocniejszą i cięższą budową, obliczoną na trudniejsze warunki eksploatacyjne, oraz większymi prądami znamionowymi. Łączniki przemysłowe dzielą się na warstwowe (pakietowe), drążkowe i walcowe (suche i olejowe).

Łączniki warstwowe (pakietowe). Budowa łączników warstwowych jest w zasadzie identyczna, jak łączników pokrętnych. Jedyną różnicą w budowie tych łączników jest to, że zarówno człon stały, jak i ruchomy mogą być składane z większej ilości jednakowych, prasowanych z bakelitu elementów (strona internetowa) nakładanych w stos, jeden na drugi. Konstrukcja taka stwarza szerokie możliwości powiększania ilości obsługiwanych przez łącznik obwodów elektrycznych.

Ponieważ łączniki te stosowane są przede wszystkim do pracy w food truckach, ich budowa jest znacznie masywniejsza i mocniejsza niż łączników pokrętnych. Napięcie znamionowe tych łączników wynosi 380 V oraz prąd znamionowy do 25 A. Wyłączniki jedno-, dwu- lub trójbiegunowe.

Przy pracy z silnikami elektrycznymi trójfazowymi indukcyjnymi stosowane są często specjalne układy łączników, objęte grupą przełączników warstwowych. Należą do nich: Przełączniki kierunku obrotów silników trójfazowych indukcyjnych, które służą, jak to zresztą wynika z ich nazwy, do przełączania kierunku wirowania wirników silników. Przełączniki ilości obrotów silników trójfazowych indukcyjnych. Zasada, na której oparte jest zrealizowanie tego zadania, polega na zmianie układu połączeń stojana silnika, który w tym celu powinien być wyposażony w dwa niezależne uzwojenia.

Zmiany w układzie połączeń uzwojeń stojana zmierzają w kierunku zmiany ilości jego biegunów, co ma bezpośredni wpływ na szybkość obrotową silnika. Aparaty te znajdują zastosowanie np. w obrabiarkach o wolnym posuwie roboczym, a szybkim jałowym itp.

Przełączniki zero-gwiazda-trójkąt do opiekania sera stosowane do ułatwienia rozruchu silników indukcyjnych trójfazowych zwartych przez ograniczenie ich prądu rozruchu. W tym celu uzwojenie stojana łączone jest przy użyciu przełącznika w układ gwiazdowy, co przy danym napięciu sieci zasilającej zmniejsza prąd rozruchu trzykrotnie. Obejmują zarówno wyłączniki, jak i przełączniki. Konstrukcja tych aparatów rozwiązana jest w ten sposób, że elementem łączącym obwód elektryczny jest nóż (lub noże w wyłącznikach wielobiegunowych) wykonany z płaskownika miedzianego, osadzony jednym końcem obrotowo w szczękach styku umocowanego na nieruchomej konstrukcji.

Przy poruszaniu nożem ruchem półkolistym dookoła osi obrotu, drugi jego koniec, zataczając łuk, wchodzi pomiędzy szczęki przeciwległych styków (załączanie) lub też z nich wychodzi (wyłączanie) przy ruchu odwrotnym. Często główne noże aparatu do smażenia sera w food trucku są wyposażone w dodatkowe noże przymocowane do nich i przyciągane sprężynami. Konstrukcja taka pozwala uzyskać wyłączanie migowe, niezależne od szybkości ruchu ręki przy wyłączaniu łącznika.